Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 
Produkty
 
 
 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajovNaša spoločnosť KERZAM, s.r.o., Modranská cesta 533/4, 900 86 Budmerice,

 IČO: 35861657, DIČ: 2021741909
ako prevádzkovateľ elektronického obchodu www.kerzam.sk  uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

            Osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytuje pri odoslaní objednávky sú nevyhnutné na jej korektné spracovanie. Jedná sa predovšetkým o základné kontaktné informácie (meno, priezvisko, tel. kontakt, adresa, e-mail ) a ak nakupujete ako firma/živnostník, potrebujeme vedieť aj ostatné obchodné informácie, ako sú IČO, DIČ a IČ DPH pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie. 
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté iným subjektom ako tým, s ktorými spolupracujeme na vybavení Vašej objednávky (doručovateľská spoločnosť, alebo Pošta, a.s.). Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledovný:

1. : TOPTRANS EU, a.s., so sídlom : Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, IČ DPH: SK2022296199,   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 10363/N.

2.:Slovenská pošta, a.s., so sídlom :  Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124 , IČ DPH: 2021879959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

Tieto údaje sú však poskytnuté len jednorázovo na vybavenie danej zásielky. Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky sú oprávnení si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti, za účelom overenia jeho identity, alebo osoby, uvedenej na doručovacej adrese.

Vaše osobné údaje uchovávame z dôvodu uľahčenia nákupného procesu zákazníka, zabezpečíme tak to, že pri opakovanom nákupe nemusí zákazník zadávať osobné informácie nanovo. Všetky údaje našich zákazníkov sú uložené v chránenej databáze, ktorá je chránená proti zneužitiu či stratou dát.  Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestnené v priestoroch našej spoločnosti. IS systém v ktorom sú spracovávané Vaše osobné údaje je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom:

Zmena  a vymazanie údajov

            Všetky osobné informácie je možné kedykoľvek meniť po prihlásení na stránku www.kerzam.sk. Zákazník má podľa § 28 právo na získanie informácií o spracovaní osobných údajov a taktiež má možnosť požiadať o bezplatné vymazanie údajov z databázy.
V prípade, ak si zákazník želá vymazať osobné údaje z našej databázy je potrebné poslať žiadosť e-mailom na adresu : zamkovsky.pavol@gmail.com , na základe ktorej budú jeho údaje vymazané.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia