Kategórie
 
 
 
Bezpečnostné karty k prípravkom na ochranu rastlín, prípravkom proti škodcom, hmyzu, hlodavcom, enyzmatickým prípravkom a hnojivám nájdete na stránke dodávateľa Floraservis.
 
 
 
 
Produkty
 
 
 

Agil 100 EC 100ml

Agil 100 EC 100ml

Kód produktu:629
Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

Vaša cena: 8,50 €

Účinná látka:
100 g/l propaquizafop
 

Výhody použitia:
• výborný účinok proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám
• nízke aplikačné dávky
• veľmi priaznivý pomer ceny k účinku prípravku
• najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
• dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
• účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy
• bez reziduálneho pôsobenia na následné plodiny

Pôsobenie prípravku:
Agil 100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už za dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.

Spektrum účinku:
Jednoročné trávovité buriny:
Psiarka roľná, psinček, metlička obyčajná, ovos, stoklas, rosička, ježatka, jačmeň, mätonoh, proso, lipnica, bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty.

Trváce trávovité buriny:
Pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, cirok alepský, smlz kroviskový.


Termín aplikácie:
Poľné plodiny
Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne:

• pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výške pýru cca 15 až 20 cm, cirok alepský cca 30 – 40 cm,

• ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania,

• výmrv obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinuteho 3. listu, pri plnom odnožovaní výmru 0,5 l/ha,

Pri postupnom vzchádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého priebehu počasia, alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade doporučujeme v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 3 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla za 2 až 3 týždne po prvej aplikácii.

Lesné hospodárstvo
V Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetrujte v rastovej fáze 2 – 3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný kľud. Pre retardáciu rastu smlzu použite nižšie dávky, pre úplné zničenie je potrebná vyššia dávka.

UPOZORNENIE!!

Agil 100 EC nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny. Biologická účinnosť je už pri skorom rastovom štádiu tráv. Aplikujte kedykoľvek počas vývinu burín nezávisle od rastového štádia plodiny.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 4-5 L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
lucerna Jednoročné trávy   5-8ml AT  
ďatelina Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
mrkva Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
cibuľa zo sejby Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
cibuľa zo sadzačky Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
repa cukrová Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
repa kŕmna Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
ľan Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
sója Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
mak Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
hrach Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
kapustová zelenina Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
paprika Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
rajčiak Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
slnečnica Jednoročné trávy   5-8 ml AT  
zemiaky Pýr   10-15 ml AT  
lucerna Pýr   10-15 ml AT  
ďatelina Pýr   10-15ml AT  
repa cukrová Pýr   10-15 ml AT  
repa kŕmna Pýr   10-15 ml AT  
ľan Pýr   10-15 ml AT  
slnečnica Pýr   10-15 ml AT  
hrach Pýr   10-15 ml AT  
mak Pýr   10-15 ml AT  
sója Pýr   10-15 ml AT  
kapustová zelenina Pýr   12-15 ml AT  
jahody Pýr   20 ml AT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia